Apare cu sprijinul financiar al

  Click aici pentru prima pagina
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
Premii

   
Cautare dupa nume autor

Comunicat al Uniunii Scriitorilor din Romānia

        

Īn legătură cu faptul că, prin informațiile transmise īn spațiul public, pretinsa nouă conducere a Uniunii Scriitorilor din Romānia susține că instanțele ar fi „confirmat legalitatea acțiunii lor” (de a convoca și desfășura o Adunare Generală a U.S.R. vădit nestatutară și nelegală), facem următoarele precizări:
Dosarul nr. 936/299/2017 avea ca obiect cererea de ordonanță președințială prin care s-a solicitat suspendarea efectelor pretinsei Adunări Generale desfășurată cu prezența a 16 persoane, majoritatea nefiind membre U.S.R. Ordonanța președințială reprezintă o procedură specială, iar măsurile pronunțate de instanța de judecată īn cadrul acesteia nu rezolvă litigiul īn fond, sunt provizorii și durează pānă la soluționarea litigiului privind fondul.
Īn primul rānd, este important de precizat că litigiul privind fondul dreptului este īnregistrat pe rolul instanțelor sub nr. 932/299/2017, iar īn cauză nu s-a stabilit īncă primul termen de judecată.
Prin respingerea cererii de ordonanță președințială, instanța nu putea și nicidecum nu a procedat la soluționarea aspectelor de fond privind legalitatea convocării și desfășurării pretinsei Adunări Generale din 07.01.2017, aceste aspecte urmānd a fi tranșate īn cadrul dosarului nr. 932/299/2017. Īn consecință, susținerile pretinselor noi organe de conducere ale Uniunii Scriitorilor din Romānia, potrivit cărora instanțele ar fi confirmat legalitatea acțiunii lor, sunt vădit denaturate și eronate.
Īn al doilea rānd, īn cadrul dosarului nr. 37033/3/2016, īn cadrul căruia aceste persoane au pretins că ar avea calitatea de reprezentanți, prezentānd instanței hotărārile nelegale și nestatutare pretins adoptate īn 07.01.2017, instanța a respins solicitările pretinselor noi organe de conducere și a constatat calitatea lui Manolescu Nicolae de reprezentant legal al U.S.R.
Īn al treilea rānd, prin Decizia Consiliului Uniunii Scriitorilor din Romānia din data de 11.01.2017 s-a decis, cu unanimitate de voturi, invalidarea pretinsei Adunări Generale desfășurate nestatutar și nelegal īn data de 07.01.2017, precum și invalidarea, cu consecința lipsirii de efecte, a tuturor pretinselor hotărāri adoptate nestatutar și nelegal īn cadrul pretinsei Adunări Generale nestatutare din 07.01.2017.
Eronate sunt și afirmațiile potrivit cărora Uniunea Scriitorilor din Romānia ar fi īn pericol de dizolvare față de cererea formulată de pretinsa Uniune a Artiștilor Plastici, prin dl Mārza Traian Ioan. Pe lāngă aspectele de vădită inadmisibilitate, ridicate deja de U.S.R. prin intermediul īntāmpinării, cererea este evident neīntemeiată. Motivele invocate de Uniunea Artiștilor Plastici, prin dl Mārza Traian Ioan, vizează o pretinsă contrarietate dintre Statutul U.S.R. și OG nr. 26/2000; or, această contrarietate reprezintă īn realitate o derogare permisă de lege. Așa cum am mai precizat, Uniunea Scriitorilor din Romānia nu este o asociație īnființată īn baza OG nr. 26/2000, pentru a fi supusă dispozițiilor acestei legi īn ceea ce privește funcționarea sa. U.S.R. este o organizație de scriitori, persoană juridică romānă īnființată şi recunoscută ca persoană juridică de utilitate publică prin Decretul nr. 267/1949, ce funcționează īn baza Decretului-Lege nr. 27/1990, potrivit art. 85 din OG nr. 26/2000, rămānānd supusă reglementărilor speciale care stau la baza īnființării și funcționării sale.
Īnseși dispozițiile art. 2 din Legea nr. 35/1994 privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii şi de divertisment sunt īn concordanță cu dispozițiile Decretului-Lege nr. 27/1990, făcānd referire la noțiunea de „organizație de creatori”, ceea ce reprezintă o recunoaştere a acestei categorii de persoane juridice.
Pentru aceste motive, īn condiţiile īn care īn spaţiul public apar informaţii denaturate, īn calitate de Președinte al Uniunii Scriitorilor din Romānia, reiterez solicitarea adresată tuturor destinatarilor acestor informări, provenind īn special de la domnii Cipariu Mircea Dan, Teodorescu Cristian, Iaru Florin, să analizeze cu atenție aspectele invocate de aceştia, reţinānd faptul că informațiile relevante și pertinente vor fi aduse la cunoştinţa tuturor membrilor U.S.R. şi persoanelor interesate prin comunicate de presă adecvate, īn concordanţă cu realitatea faptică.


UNIUNEA SCRIITORILOR DIN ROMĀNIA
Președinte, Nicolae Manolescu

 
Datele tehnice
ale revistei
                     click aici...

Tarife publicitate
                     click aici...
 
                                                 © 2008 Revista Luceafarul